Samuze in de tijd

Ons orkest is opgericht door Kia van de Watering, tevens de eerste dirigent.
De eerste bijeenkomst was een speelmiddag op 14 november 1982 in de Werkschuit te Bilthoven.
Het was een initiatief van een aantal amateurmuzikanten die het leuk vonden samen muziek te maken.
De eerste jaren speelden we bij een van de leden thuis.

De vereniging groeide snel; er werden twee speelgroepen gevormd.
We gingen spelen in het Deltahuis van de Willem Arntzhoeve in Den Dolder.
In 1996 verhuisden we naar de grote zaal van de Rudolf Steinerschool in De Bilt.

Jarenlang schommelde het totale ledenaantal net onder de 30, de twee groepen waren daardoor eigenlijk te klein. Na een enquête onder de leden zijn we in 1997 weer in een groep gaan spelen.

In februari 2002 hebben we een prijsvraag onder de leden uitgeschreven. We wilden graag een herkenbare eigen naam. Uiteindelijk is daar een mooie naam uitgekomen, een samentrekking van samen, amuseren, muziek en muze. We noemen ons nu Samuze, huismuziekorkest De Bilt.

We groeiden uit ons jasje en verhuisden in november 2005 naar de Jasmijnstraat in De Bilt.

Van september 2012 tot oktober 2013 speelden we in een zaal van de Biltse Muziekschool.
Vervolgens verhuisden we naar de tuinzaal van de Noorderkerk in Bilthoven.
Vanaf oktober 2016 spelen we in de grote zaal van de Woudkapel in Bilthoven.

onze dirigenten vanaf de oprichting
 
 

Kia van de Watering

1982 - 1992
 
Robert Andriessen

1992 -2002
 
Bouke Feleus

2002 - 2005
 
   

 


Ward van Woerkum

2005 - 2012
 
Noortje Braat

vanaf 2012