informatie over Samuze

Algemeen

Samuze bestaat uit een groep enthousiaste amateurmuzikanten van ongeveer 30 leden. Ons repertoire bestaat hoofdzakelijk uit licht klassieke muziek en volksmuziek. We bespelen in ons orkest de volgende instrumenten: basklarinet, blokfluit (sopraan, alt, tenor, bas), cello, dwarsfluit, fagot, hobo, klarinet, piano, viool. De contributie voor Samuze bedraagt € 180 (seizoen 2020/21). Dit is inclusief het gebruik van bladmuziek en een map en koffie of thee in de pauze.

Wanneer en waar

We spelen om de twee weken, op woensdagavond van 20:00 tot 22:00 uur.
In de Woudkapel, Beethovenlaan 21, 3723 JG Bilthoven.

Heb je zin om mee te doen ?

Wij willen graag de klarinet-, hobo- en fagotsectie uitbreiden.
Er is ook ruimte voor bas, basblokfluiten, (alt)viool.
Als je een jaar of vier een instrument bespeelt kun je wellicht al meespelen in ons orkest.
We willen het niveau van het orkest handhaven en de mogelijkheid tot het spelen van interessante stukken openhouden. Na een aantal oefenavonden bespreekt de dirigent samen met het aspirant-lid of en hoe zijn/haar instrument en speluitvoering passen binnen het orkest. 

Kom eens naar een speelavond; neem je instrument mee en ervaar al spelende of het bevalt. 
We stellen het op prijs als je eerst even belt of ons een e-mail stuurt:
  - Wim Hesselink 030-2290911 (graag bellen tussen
  - Koos Bogerman 030-2293097             19:00 en 20:00 uur op werkdagen)
  - e-mail: huismuziekorkest@samuze.nl